وقتي ازدواج مي كنيد بايد مهارت مديريت رابطه با خانواده همسرتان را بياموزيد.
بدون شك رفتارهاي مورد پسند از خانواده اي به خانواده ديگر متفاوت است، به همين خاطر شروع رفتار درست با خانواده همسرتان هميشه دشوار است.

پنج سياست در برابر دخالت هاي خانواده همسر

واقعيت زندگي مشترك هيچ شباهتي به فيلم هاي رمانتيك يا كتاب هاي رمانتيك ندارد. در واقعيت ازدواج تصميمي است كه زندگي شما را براي هميشه تغيير مي دهد. تصميم به ازدواج بايد با هوشمندانه باشد. در ازدواج چالش هاي ناخواسته زيادي منتظر شما است از جمله وجود افراد سمي يا بي احترامي هاي خانواده همسر.

در ازدواج ممكن است شريك زندگي شما يك شخصيت كاملا متفاوت با قبل ازدواج نشان دهد، حتي رفتار خانواده اش هم ممكن است بعد از ازدواج هيچ شباهتي به قبل از ازدواج نداشته باشد. هر چه زمان بيشتري با خانواده همسر بگذرانيد، با رفتار آنها بيشتر آشنا خواهيد شد و رازهاي بيشتري كشف خواهيد كرد. حالا اگر بدبختانه خانواده همسري داريد كه در زندگيتان دخالت مي كنند و همسرتان را بر عليه شما مي شوراند به اين معني نيست كه ازدواج شما بايد تمام شود.  فقط شما بايد رفتار درست در برابر اين رفتارهاي سمي افراد خانواده همسر را ياد بگيريد تا بتوانيد از عهده مديريت ازدواجتان برآييد.

نحوه برخورد درست با رفتارهاي سمي خانواده همسر

بدون شك رفتارهاي مورد پسند از خانواده اي به خانواده ديگر متفاوت است، به همين خاطر  شروع رفتار درست با خانواده همسرتان هميشه دشوار است. ولي اگر هوشمندانه و با سياست رفتار كنيد، مي توانيد با رفتارهاي سمي خانواده همسر خود به صلح برسيد، ازدواجتان هم در آرامش باشد. جايي كه مشكلي وجود دارد حتما راه حلي هم وجود دارد و شما نبايد اين موضوع را فراموش كنيد. چند راه حل وجود دارد كه شما بتوانيد هم احترام خانواده همسرتان را بدست آوريد، هم تحقير نشويد.

بدون شك رفتارهاي مورد قبول در خانواده شما و خانواده همسرتان متفاوت است.
در شروع ازدواج بايد هوشمندانه و با سياست رفتار كنيد تا با خانواده همسر به صلح برسيد.

1.حد و مرزها را از ابتداي ازدواج درست مشخص كنيد.

در ابتداي ازدواج بيش از اندازه سازگاري نشان ندهيد، اگر خود واقعي تان باشيد و نشان دهيد حد تحملتان تا كجا است بقيه آستانه تحمل شما را درك مي كنند و به آن احترام مي گذارند. بگذاريد بدانند حد و مرز احترام و رفتار با شما چگونه است تا بتوانيد زندگي آرامي را تجربه كنيد.

2.به جاي رفتارهاي خانواده همسر، روي فعاليت هاي ارزشمند و مورد علاقه خود در زندگي تمركز كنيد.

اگر مادر شوهر يا مادر زن يا پدر زن يا پدر شوهري داريد كه با رفتارهايش زندگي شما را تلخ كرده است. لازم است بدانيد كه او كل زندگي شما نيست. او فقط قسمتي از زندگي شما است. اگر راهي وجود ندارد كه بتوانيد رفتارهاي او را تغيير دهيد. سعي كنيد به صورت عمدي وقت خود را به جاي فكر كردن به گفته ها يا كارهاي آنها، با فعاليت هايي كه دوست داريد پر كنيد. اين فعاليت ها مي تواند ورزش باشد، دوستانتان باشد، شغل شما باشد يا بچه ها يا همسر شما باشد.

مقاله مرتبط: صفات سمي! چطور اين صفت را در خودمان و ديگران تشخيص بدهيم.

3.از همسرتان كمك بگيريد.

اگر خانواده همسرتان به شما بي احترامي مي كنند، به همسرتان اطلاع دهيد.  سعي نكنيد به تنهايي جواب خانواده همسرتان را بدهيد اين كار فقط اوضاع را بدتر مي كند. به علت رفتارهاي بد خانواده همسرتان، با همسرتان دعوا نكنيد اين كار خود زني حساب مي شود. به جاي دعوا با همسرتان، بدون تحريف حقيقت اتفاقي كه افتاده است را به او منتقل كنيد. دقت كنيد كه اين كار را وقتي همسرتان در شرايط روحي خوبي است انجام دهيد. مي توانيد حقايق را به همسرتان بگوييد و از او بخواهيد مشكل را حل كند. ممكن است همسر شما با توجه به شناختي كه از والدينش دارد دقيقا بداند بايد چه بگويد يا چه كند تا نحوه رفتار والدينش با شما احترام آميز شود.

4.اگر به شما بي احترامي مي كنند، فاصله خود را با آنها حفظ كنيد.

اگر شما و همسرتان تمام راه ها را امتحان كرده ايد، ولي باز هم فاميل همسرتان به شما احترام نمي گذراند مي توانيد انتخاب كنيد تا حد امكان كمتر با آنها صحبت كنيد يا كمتر آنها را ملاقات كنيد. هر زمان كه واجب است به ديدن فاميل همسرتان برويد سعي كنيد حتما همسرتان حضور داشته باشد به تنهايي به ديدن آنها نرويد. تا گفتگوهاي آنها با شما به بحث هاي ناخوشايند كشيده نشود. در رفتار خود هميشه احترام آنها را حفظ كنيد. اما سلامت رواني خود را هم در نظر داشته باشيد. در صورتي كه به هيچ عنوان طرف مقابل حاضر به رفتار انساني با شما نيست و به شما احترام نمي گذارد سعي كنيد از بودن در چنين محيط هايي دوري كنيد.

مقاله مرتبط:  آيا آدم هايي كه از ما سو استفاده كردند را ببخشيم؟

5.از مشاورهاي حرفه اي براي كمك استفاده كنيد.

اگر رفتارها و بي احترامي هاي فاميل همسر شما را اذيت مي كند، هميشه گزينه استفاده از مشاور حرفه اي روي ميز است. مشاور كاردرست مي تواند به شما تكنيك هاي رفتاري ياد بدهد كه بدون به خطر انداختن سلامتي روحي تان با فاميل همسرتان درست رفتار كنيد. همچنين مشاور حرفه اي مي تواند ريشه هاي رفتار كينه توزانه و ناسالم آنها را پيدا كند. درمانگرها مي توانند ريشه هاي رفتارهاي سمي را پيدا كنند و به شما كمك كنند ازدواج تان با آرامش بيشتري پيش برود. در انتخاب درمانگر دقت كنيد، هر آدمي كه مدرك درمانگري دارد گزينه درست نيست حتما قبلش در مورد حرفه اي بودن اين آدم تحقيق كنيد و مطمئن شويد كه او كارش را بلد است.

رفتارهاي سمي

در ادامه مي خواهيم در مورد رفتارهاي سمي بيشتر توضيح بدهيم تا شما با آمادگي با اين رفتارهاي روبرو شويد.

1.ناديده گرفتن مرزهاي شخصي

مثال قابل لمسي از اين رفتار مي توانم به شما ارائه بدهم: شما از فردي خواسته ايد عكس هاي فرزندان شما را در شبكه هاي اجتماعي پست نكند. ولي او با ناديده گرفتن شما طبق نظر خودش رفتار مي كند و عكس هاي فرزندان شما را در صفحه شخصي اش مي گذارد. اين يك رفتار سمي است. شما حق داريد خشمگين و عصباني باشيد. چون مرزهاي اجتماعي كه يك عمر براي مشخص كردنش زحمت كشيده ايد. به سادگي با بي توجهي يك فرد سمي شكسته شده اند. خيلي وقت ها اين نوع مرز شكني آگاهانه فقط براي شروع جنگ قدرت است. نشان دادن اين موضوع كه شما تصميم گيرنده نيستيد!

2.ارائه مشاوره ناخواسته

به عنوان مثال: شما در حال اتوي لباسي هستيد و فردي از فاميل همسرتان بدون اينكه نظرش را خواسته باشيد مي گويد: اين طرفي بايد اتو كني، شوهرت اين طوري دوست دارد. يا حتي در موراد حادتر بدون اجازه شما شروع به تغيير دكوراسيون خانه شما كنند، يا داخل كمدها يا كابيت هاي شما را تغيير دهند به اين بهانه كه شوهر شما را بهتر از شما مي شناسند. اين رفتارها ورد به حريم صميمت يك زوج است و رفتار سمي حساب مي شود.

وقتي خانواده همسرتان  به شما مشاوره ناخواسته مي دهند اين رفتارها ورد بي اجازه به حريم خصوصي شما حساب مي شود.
ارائه مشاوره ناخواسته از طرف خانواده همسر يك رفتار سمي است.

3.در آخرين لحظه قراري كه از قبل هماهنگ كرده بوديد را كنسل مي كند يا بدون دعوت به خانه شما مي آيد.

فرض كنيد يك شب رمانتيك را با همسرتان برنامه ريزي كرده ايد، لباس زيبايي مخصوص همسرتان پوشيده ايد و ناگهان صداي در را مي شنويد بله فاميل همسرتان بدون اطلاع يا دعوت و بدون در نظر گرفتن اينكه آيا براي شما زمان مناسبي است يا نه به خانه شما آمده اند!

اين يك رفتار سمي است براي كنترل ازدواج شما. اگر با يك فاميل سمي طرف باشيد آنها مي خواهند با اين رفتارها نشان دهند كه نبايد فراموش شوند و بايد اولويت اول در ازدواج شما باشند، به اين كار مي گويند خود را در وسط يك زوج انداختن.

4.كادوهاي عجيبي به همسر شما مي دهد!

مثلا خريد لباس هاي زير براي مردي كه ازدواج كرده از طرف خانواده اش يك رفتار سمي و بي ادبانه محسوب مي شود. اين خريد بعد از ازدواج در حوزه خريدهاي زن و شوهر است و ساير افراد خانواده نبايد وارد اين حريم خصوصي شوند.

5.آنها هميشه براي شما لباس هاي طبق سليقه خودشان مي خرند و اصرار دارند شما حتما اين لباس ها را بپوشيد.

وقتي كسي مي داند، لباسي كه براي شما مي خرد طبق سليقه شما نيست ولي باز اين كار را تكرار مي كند و اصرار مي كند طبق سليقه او لباس بپوشيد اين رفتار يك رفتار سمي است.

6.آنها هرگز عذرخواهي نمي كنند و فكر مي كنند حق هميشه با آنهاست.

يك خانواده سالم متوجه هستند كه اختلاف نظر داشتن طبيعي است و براي يك اختلاف نظر اردو كشي نمي كنند. از طرفي هم متوجه هستند كه ممكن است نظرشان اشتباه باشد، به خاطر اشتباهشان عذرخواهي و دلجويي هم مي كنند.

7.شما را ناديده مي گيرند.

اين يك رفتار سمي منفعلانه پرخاشگرانه است، كه وجود شما، نظرات شما به عنوان عضو جديد خانواده كاملا ناديده گرفته شود.

8.خوشحال كردن آنها غير ممكن است.

فرض كنيد به خانه شما آمده اند، به جاي مودب بودن و تعريف از خانه داري شما شروع به ايراد گرفتن و نشان دادن جاهايي مي كنند كه نياز به تميز كاري دارد! وقتي براي آنها آشپزي مي كنيد به جاي در نظر گرفتن وقت و انرژي كه براي آشپزي گذاشته ايد با جملاتي مثل اين غذا براي من زيادي شيرين است يا زيادي ترش است يا نمي خورم زحمت شما را به هيچ مي گيرند و شروع مي كنند از مهارت هاي خودشان در آشپزي و خانه داري گفتن!! اين ها رفتارهاي سمي هستند.

9.وقتي همسر شما كنارتان نيست، رفتار آنها با شما تغيير مي كند!

در حضور همسرتان با شما احترام آميز برخورد مي كنند ولي وقتي همسرتان پايش را از خانه بيرون گذاشت شروع به انتقاد از شما مي كنند! اين كار عدم صداقت آنها را مي رساند و بيشتر شما را در برابر همسرتان دروغگو جلوه خواهد داد چون رفتارهاي در حضورش را باور خواهد كرد و باور نمي كند كه در غيابش چقدر رفتارها متفاوت هستند.

مقاله مرتبط: درست حرف زدن با همسرتان هشت نكته

10.از خانواده و دوستان شما در حضور شما بدگويي مي كنند.

برخي خانواده هاي سمي مي توانند جزئياتي را كه از زندگي شخصي شما مي دانند را برعليه شما استفاده كنند تا به وسيله اين جزئيات شما را تحقير كنند و خودشان را قهرمان جلوه دهند!

 نتيجه گيري:

در اين مقاله در مورد رفتارهاي سمي خانواده همسر و نحوه برخورد درست با آنها صحبت كرديم. اميدواريم بعد از خواندن اين مقاله مهارت شما در مديريت ازدواجتان افزايش پيدا كند و بتوانيد با آرامش خاطر كنار همسر و فرزندانتان زندگي كنيد.

مطلب پیشنهادی

بازی دو نفري با همسر

معرفي بازی دو نفره برای زوج‌ها

قرار عاشقانه با همسر همیشه نباید به معنای بیرون رفتن در شهر باشد. گاهی اوقات، …

هزينه پنهان سفر با هواپيما

تمام هزینه های پنهان پرواز و نحوه اجتناب از آنها

وقتی نوبت به رزرو پرواز می رسد، هزینه پروازی که در ابتدا می بینید، همیشه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *