برخلاف روابط عاشقانه كه سخت و پر از چالش است انتظار داريم كه روابط دوستانه و دوستي ها آسان و هميشه خوشايند باشند. دوستي براي زندگي آسانتر و باكيفيت تر ما ضروري است.
برخلاف روابط عاشقانه كه سخت و پر از چالش است انتظار داريم كه روابط دوستانه و دوستي ها آسان و هميشه خوشايند باشند. دوستي براي زندگي آسانتر و باكيفيت تر ما ضروري است.

پايان دوستي

برخلاف روابط عاشقانه كه سخت و پر از چالش است انتظار داريم كه روابط دوستانه و دوستي ها آسان و هميشه خوشايند باشند. دوستي براي زندگي آسانتر و باكيفيت تر ما ضروري است. كساني كه دوستان نزديك دارند عمر طولاني تري سپري مي كنند و در طول زندگيشان شادتر هستند. طبق تحقيقات، هر فرد عادي به طور متوسط در طول عمر خود پنج دوست بسيار صميمي دارد. پانزده دوست بسيار خوب، پنجاه دوست خوب و صد و پنجاه دوستي معمولي هم دارد. در اين حد كه در مراسم عروسي و عزا شركت كنند.

تعداد دوستان ما در طول زمان تغيير مي كند. اكثر مردم دوستان خود را در طول چند سال عوض مي كنند و جايگزين مي كنند. نكته اي كه بسيار مهم است اين است كه بدانيم كي زمان پايان يك دوستي است و بايد دوستمان را جايگزين كنيم.

در اين مقاله مي خواهيم توجه شما را به نشانه هاي زمان پايان يك دوستي جلب كنيم. تا  بتوانيد با انتخاب دوستان خوب عمر با كيفيت تري كنار آنها سپري كنيد.

1.دوستي و توجه شما دو طرفه نيست.

عمل و عكس العمل بين دوستان يك قرارداد اجتماعي است. گاهي ارتباط دوستانه اينطور پيش مي رود كه شما در برابر محبت هايتان هيچ محبت متقابلي دريافت نمي كنيد. در اين حالت دوستي برابر نيست  و نياز شما در اين ارتباط برآورده نمي شود.

در اين شرايط از خودتان بپرسيد: آيا او مشاركتي در اين ارتباط داشته است. آيا فقط شما هستيد كه شروع كننده مكالمات با او هستيد. شايد مشكلي پيش آمده كه اخيرا بي توجه شده است يا بود و نبود شما به عنوان يك دوست براي او اهميت زيادي ندارد؟

مقاله مرتبط:  آيا آدم هايي كه از ما سو استفاده كردند را ببخشيم؟

در صورتيكه به اين نتيجه رسيديد كه اين فقط شما هستيد كه بار اين دوستي را به دوش مي كشيد. در اين صورت تنهايي در حال تلاش براي حفظ ارتباط دوستانه با او هستيد. زمان آن رسيده است كه از اين ارتباط دوستانه خارج شويد.

دوستي شما يك طرفه است.
دوستي شما يك طرفه است.

2.پيام هاي شما به او اكثر اوقات بي جواب مي مانند.

در دنياي شلوغ امروز اينكه يكي دو پيام در طول روز از طرف دوستمان را بي پاسخ بگذاريم عادي است ولي اينكه اكثر پيام هاي دوست بي پاسخ بماند نشانه خوبي نيست. وقتي شخصي جواب ندادن به تماس شما يا جواب ندادن به پيام شما را كار عادي جلوه مي دهد و اين رفتارها تبديل به روال عادي ارتباط دوستانه مي شود وقت آن است كه در دوستي خود با او تجديد نظر كنيد و به پايان اين دوستي فكر كنيد.

مقاله مرتبط: صفات سمي! چطور اين صفت را در خودمان و ديگران تشخيص بدهيم.

اين رفتار به اين معني است كه او براي شما وقت نمي گذارد. حتي پرمشغله ترين آدم ها هم وقت آزاد دارند و انتخاب مي كنند براي چه كساني در زندگيشان وقت بگذارند پس خودتان را با اين دروغ كه او وقت ندارد گول نزنيد، اين موضوع كه به تماس و پيام شما هميشه پاسخ نمي دهد و مي گويد وقت نداشته فقط يك توجيح دروغين است در واقع شما اولويت او نبوديد. شايد با ديدن پيام شما و يا شنيدن صداي شما احساس خوشايندي ندارد و از افرادي است كه احساساتشان را به زبان نمي آوردند ولي شما از رفتارش بايد متوجه شويد كه اولويت زندگش نيستيد و همان اندازه كه او وقت مي گذارد وقت بگذاريد نه بيشتر.

3.دوست شما هيچ حريم خصوصي براي خودش و شما در رابطه قائل نيست يا برعكس حريم خصوصي زيادي دارد.

در روابط انساني حفظ حريم و حد مرز ضروري است تا هر دو طرف در يك رابطه دوستانه بتوانند احساسات خوشايندي را تجربه كنند و فكر نكنند حريم خصوصي و احساسات آنها ناديده گرفته شده است. ممكن است دوستي به حد و مرز شما احترام نگذارد اگر اين رفتار يك بار پيش آمد و بعد از توضيح او حد و مرز شما را رعايت كرد مي توانيد به اين دوستي ادامه دهيد ولي وقتي او به طور مكرر حد و مرز شما را ناديده گرفت بايد به پايان دوستي با اين فرد فكر كنيد. در حالت برعكس هم ممكن است دوستي داشته باشيد كه حد و مرزهاي بسيار زيادي براي ارتباط با شما ايجاد كند و اين حالت هم البته خسته كننده خواهد شد و  نياز به پايان ارتباط دوستانه داريد.

دوست شما هيچ حريم خصوصي براي خودش و شما قائل نيست
دوست شما هيچ حريم خصوصي براي خودش و شما قائل نيست

4.ديگر در مورد موفقيت ها و شكست هايتان  نمي توانيد با او صحبت كنيد.

اگر  ديگر نمي توانيد به يك دوست در مورد صحبت كردن از  موفقيت ها يا شكست هايتان اعتماد كنيد اين يك رابطه سمي است. اگر دائم مجبور هستيد كه موفقيت هاي خود را از او پنهان كنيد يا مواظب كلماتي كه براي حرف زدن با او استفاده مي كنيد باشيد يا اطلاعاتتان را از او پنهان كنيد تا هدف كينه او قرار نگيريد، ماندن در اين ارتباط دوستي عاقلانه نيست. براي شما مضر است جايي بمانيد كه فكر كنيد هر لحظه ممكن است پشتت تان خالي شود.

در مورد موفقيت  ها و شكست هايتان نمي توانيد با او صحبت كنيد.
در مورد موفقيت ها و شكست هايتان نمي توانيد با او صحبت كنيد.

5.شخصيت شما رشد كرده است ولي او تغييري نكرده است.

دوستان ما آينه ما هستيد، آنها انعكاس دهنده كيستي ما هستند. به من بگوييد دوستان شما چه كساني هستيد و چه اهدافي دارند تا بگويم شما كيستيد. تا بدانيد قرار است در پنج سال آينده به كجا برسيد.  وقتي ما در طول ارتباط دوستانه رشد مي كنيم و ديگر همان آدم چند سال پيش نيستيم چه اتفاقي مي افتد؟ اگر دوست شما همان آدم چند سال پيش باقي بماند، در اين صورت ديگر صحبت مشتركي بين شما دو نفر وجود نخواهد داشت.

چه كساني را در زندگي خود نگه داريم؟

افرادي را در زندگي خود نگه مي داريم كه بتوانيم با هم، كنار هم رشد كنيم. جنبه هاي مختلف يك ارتباط دوستانه با رشد فردي بايد رشد كند وقت اين اتفاق نمي افتد، مشكل پيش مي آيد. از خودمان سوال مي كنيم آيا بايد اين رابطه را ادامه دهم؟ براي جواب دادن به اين سوال از شما مي خواهم به يك سوال ديگر صادقانه جواب دهيد: آيا ادامه اين دوستي به زندگي شما ارزش مثبتي اضافه مي كند؟ وقتي جواب اين سوال را صادقانه به خودتان داديد آنگاه مي توانيد در مورد ادامه يا خاتمه يك دوستي فكر كنيد.

نتيجه گيري

در اين مطلب  سعي كرديم شما را با نشانه هاي پايان يك دوستي آشنا كنيم، البته كه افراد به دلايل مختلف در يك ارتباط دوستانه مي مانند حتي گاهي فرد با از خود گذشتگي كنار دوستش مي ماند تا او از دوره هاي بد زندگيش خلاص شود و دوباره همان دوست خوب قديمي شود، سوالي كه بايد قبل از وقت گذاشتن براي يك دوست از خودتان بپرسيد اين است كه آيا دوستي متقابل است. مطمئن شويد كه براي آدم اشتباهي عمر خود را تلف نمي كنيد كه در پايان از خودگذشتگي شما جمله ” مگه من ازت خواسته بودم كمك كني خودت كمك كردي، خودت خواستي ” را نشنويد.

وقت شما، محبت شما، كلمات شما، عمر شما همگي ارزشمند هستند، اطمينان حاصل كنيد وقت و عمر خود را براي آدم هاي اشتباه و طلبكار از دنيا تلف نمي كنيد. همه آدم ها اشتباهي نيستند ولي اگر شما وقت خود را با دوستان اشتباه پر كنيد و از اين دوستان ضربه هاي مهلك بخوريد بازگرداندن اعتماد شما به آدم ها بسيار زمان بر خواهد بود، گاهي حتي ناممكن خواهد بود. پس قبل از انتخاب دوست با معيارهاي درست انتخاب كنيد.

مطلب پیشنهادی

هزينه پنهان سفر با هواپيما

تمام هزینه های پنهان پرواز و نحوه اجتناب از آنها

وقتی نوبت به رزرو پرواز می رسد، هزینه پروازی که در ابتدا می بینید، همیشه …

نكاتي براي سفر تنهايي

7 نکته برای اولین بار سفر به تنهایی

اگر شما مانند من هستید (یک نگران مزمن و بیش از حد فکر می کنید)، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *