بایگانی برچسب: مادرسمي

چرا مادرم هميشه من را سرزنش مي كند؟

چرا مادرم دائم مرا سرزنش مي كند.

اين روزها بسیاری از جوانان ديرتر از همیشه خانه  والدين خود را ترک می کنند. این می تواند یک موضوع  مي تواند يك چالش برای والدین و فرزندان باشد و باعث شود رفتارهاي فرزندان بيشتر زير ذره بين مادر برود و مورد سرزنش مادر قرار بگيرند. پویایی زندگی جداگانه با …

توضیحات بیشتر »