بایگانی برچسب: پورنوگرافی

اعتياد به پورنوگرافی و اثرش روي ازدواج

اعتياد به پورنوگرافي و تاثير آن روي ازدواج

همه ما به درستی براین نکته اتفاق نظر داریم که فضای مجازی می تواند بعنوان یک شمشیر دو لبه عمل کند. از یک سو، دریای بی پایانی از اطلاعات را رو به سوی انسان می گشاید و از دیگر سو، باعث ایجاد عادات ناشایست انسانی در جامعه می شود. برخی …

توضیحات بیشتر »