بایگانی برچسب: مادر خود شيفته

مادران خودشيفته و پسرشان

مادران خودشيفته توانايي پرورش فرزند ندارند

درجه و نوع خودشیفتگی بسته به شخصیت و ارزش های هر فرد متفاوت است. مادران خودشیفته ای هستند که به فرزندان خود بی علاقه هستند. دیگرانی که بیش از حد درگیر فرزند خود هستند. برخی پرخاشگرانه رفتار می کنند، در حالی که برخی دیگر بيش از اندازه مراقب عمل می کنند. در زیر برخی از الگوهای رایج آورده شده است، اگرچه تجربه شما ممکن است متفاوت باشد.

توضیحات بیشتر »