زن خوب زندگي شما را گرم و دوست داشتني مي كند.
زن خوب همان طور كه از ظاهرش پيداست براي توصيف زناني استفاده مي شود كه ويژگي هاي يك همسر خوب را دارند.

زني براي زندگي چه فرقي با بقيه زنها دارد؟

در اين مقاله مي خواهيم بدانيم زني براي  زندگي بودن به چه معني است؟ آيا صفت ” زني براي  زندگي” يك تعريف است يا يك عبارت كليشه اي و قديمي؟ و مي خواهيم در مورد نشانه هاي اين زن صحبت كنيم اينكه وقتي كسي مي گويد اين دختر زني براي زندگي است يعني چه خصوصياتي دارد.

انتخاب فردي كه مي خواهيد بقيه عمرتان را كنار او بگذرانيد،تصميم بسيار بزرگي است. با توجه به آمار طلاق حق داريد بترسيد. ولي در اين مقاله ما مي خواهيم به شما در انتخاب درست كمك كنيم. تا تجربه يك زندگي شاد و پر از آرامش را با انتخاب فرد درست داشته باشيد.

مقاله مرتبط: نشانه هايي كه مي گويد شما آماده ازدواج نيستيد.

به عنوان يك مرد اگر مي خواهيد تجربه يك زندگي شاد و پر از آرامش را داشته باشيد بايد براي خود زني را انتخاب كنيد كه صفات “زني براي زندگي” را داشته باشد.

زني براي زندگي يعني چه؟

“زني براي زندگي” همان طور كه از ظاهرش پيداست براي توصيف زناني استفاده مي شود كه ويژگي هاي يك همسر خوب را دارند. البته معني كلمه خوب براي آدم هاي مختلف و در ازدواج هاي مختلف متفاوت است. ولي ويژگي هاي مشتركي هم بين همه ازدواج هاي خوب و همسران خوب وجود دارد. ما مي خواهيم در اين مقاله در مورد اين ويژگي هاي مشترك ” زن هاي خوب” صحبت كنيم.

آنچه از يك دختر زني براي زندگي مي سازد توانايي همراهي و اداره خانواده است.
مهمترين ويژگي يك همسر خوب توانايي اداره و همراهي خانواده است.

ويژگي هاي ترجيحي مردها در انتخاب همسر متفاوت است. هر مردي وجود يك سري از صفات را در وجود زن دوست دارد ولي در واقع  آنچه از يك دختر يك همسر خوب مي سازد دارا بودن ويژگي هاي همراهي و توانايي اداره خانواده است.

صفاتي مانند رسيدن به بلوغ عقلاني، مسئوليت پذير بودن در امور مالي، ايستادن در كنار شما در مشكلات زندگي صفات يك همسر خوب و زني براي زندگي است.

در ادامه با جزئيات در مورد صفات ديگر همسر خوب و زني براي زندگي توضيح مي دهيم.صفاتي كه اينجا مورد بحث قرار مي گيرد براي انتخاب يك زن وفادار و متعهد است.

ده ويژگي لازم در وجود يك زن تا بتواند همسر خوبي باشد.

وقتي با شخصي آشنا شديد و تصميم به ازدواج گرفتيد قبل از اينكه شروع به رويا پردازي عاشقانه كنيد و سريع به مرحله ازدواج برسيد بايد مطمئن شويد كه آيا با هم سازگار هستيد؟ اگر هر دوي شما صفات لازم براي هميشه با هم بودن را داريد مي توانيد به ازدواج فكر كنيد.

بسيار مهم است كه دختر مورد علاقه شما داراي خصوصيات زير باشد تا بتواند همسر خوبي باشد:

  1. توانايي مقابله با مشكلات زندگي
  2. مراقبت از جسم خودش به عنوان يك انسان
  3. يك شخصيت مهربان
  4. اين توانايي را داشته باشد كه شما را به خاطر خودتان نه پول يا موقعيتتان دوست داشته باشد.
  5. براي زندگي خودش هدف داشته باشد.
  6. با خانواده شما كنار بيايد
  7. با شما ارزش هاي مشترك داشته باشد.
  8. مهارت مديريت مالي زندگي را داشته باشد.
  9.  مثبت انديش باشد.
  10. وقتي كه اشتباه مي كنيد، تمايل به بحث و تصحيح اشتباه شما را داشته باشد.

اين ده صفت به شما ايده اي در مورد اينكه در وجود دختر مورد علاقه تان دنبال چه خصوصياتي باشيد داد. حالا مي خواهيم براي اينكه اعتماد به نفستان در انتخاب افزايش يابد. برويم سراغ سي نشانه خاص كه بايد در وجود دختر مورد علاقه تان باشد كه بتوانيد با او ازدواج كنيد و زندگي تشكيل دهيد.

1.او اشتباهات گذشته تان را به رويتان نمي آورد

همه ما گذشته اي داريم در آن تصميماتي گرفتيم كه به اين تصميمات افتخار نمي كنيم. دختري با خصويصيات همسري تصميمات اشتباه شما را در هر دعوا به روي شما نمي آورد.

زني براي زندگي بعضي از خصوصيات بد شما را تحمل مي كند.
زني براي زندگي انتظار ندارد شما كامل و بي عيب باشيد.

2. او  بعضي رفتارهاي شما را تحمل مي كند

  ازدواج هميشه ايده آل نيست و رفتارهاي اشتباه ممكن است از شما سر بزند وقتي او اين رفتارها را بزرگ نمايي نمي كند يعني همسر مناسب شماست

3.او در پستي ها و بلندي هاي زندگي كنار شماست

دختري كه فقط در اوقات خوش زندگيتان كنارتان است نمي تواند همسرتان باشد. زندگي واقعي پر از شكست و اوقات سخت است. يك همسر خوب در سختي هاي زندگي از شما حمايت خواهد كرد، حتي در سختي هاي زندگي به شما كمك خواهد كرد تا مشكل را حل كنيد.

4.او به شما شانس دوباره مي دهد

از آنجايي زندگي ايده آل نيست، ازدواج هم ايده آل و بي اشتباه نيست. وقتي اشتباه مي كنيد، زن درست به شما شانس دوباره مي دهد تا كنار هم بمانيد و به زندگي ادامه بدهيد.

مقاله مرتبط: آيا آدم هايي كه از ما سو استفاده كردند را ببخشيم؟

5.تلاش مي كند تا دوستان شما را بشناسد

حتي وقتي كه ازدواج كرديم هم به دوست نياز داريم، همسر درست آدمهايي را كه براي شما مهم هستند را مهم مي داند و سعي مي كند هر از گاهي كنار شما با آنها وقت بگذراند.

6.شما او را در هر شرايطي زيبا و جذاب حس مي كنيد حتي وقتي عروسكي و بسيار آراسته نيست.

قيافه همه چيز نيست ولي جذابيت هاي فيزيكي است كه ازدواج را زنده نگه مي دارد. وقتي كه عاشق يك زن شديد و او همسر شما شد حتي وقتي كه يك بلوز قديمي پوشيده و هيچ آرايشي هم ندارد باز براي شما جذابيت فيزيكي دارد.

زني براي زندگي بهترين دوست شما است. اين موضوع بسيار در زندگي مشترك اهميت دارد.
وقتي زني براي زندگي انتخاب مي كنيد او هم همسر شماست هم بهترين دوست شما.

7.شما او را بهترين دوست خود مي دانيد

يكي از ويژگي هاي زن هايي كه داراي خصوصيت همسري هستند اين است كه مي توانيد هم آنها را همسر خود بدانيد هم بهترين دوست خودتان. ازدواج براي همه عمر هست پس دوستي عميق بين زن و شوهر در ازدواج بسيار مهم و حياتي است.

8.او يك زن مستقل است

با وجود اينكه در ازدواج  تصميمات با هم و با مشورت هم گرفته مي شو.د ولي او قادر است تصميمات شخصي هم بگيرد و نياز ندارد براي هر تصميمي به شما تكيه كند. يك همسر خوب مي داند چطور مستقل باشد و تصميمات روزانه را بدون نياز به نصيحت دائمي از طرف شما بگيرد.

9.در سلامتي و در بيماري واقعا كنار شماست

اگر زني در بيماري و شرايط سخت كنار شما ايستاد او زن زندگي است.

10.او به خاطر پول با شما ازدواج نكرده است

اگر دائم سر پول و مسائل مالي در حال جر و بحث هستيد بدانيد كه يك انتخاب اشتباه انجام داده ايد.

11.او براي شما حقي برابر با حق خودش در زندگي قائل است.

ازدواج يك رابطه مادام العمر است كه در آن احساسات، توانايي ها و ظاهر مهم است. دختري با خصوصيات همسري به جاي اينكه سعي كند تمام تصميمات شما را كنترل كند براي شما هم حق برابر با خودش قائل است.

12.كنار او بهترين حالت خودتان هستيد.

او بزرگترين مشوق شماست هميشه از شما براي رسيدن به اهدافتان حمايت مي كند.

دختري كه زني براي زندگي است مي داند گاهي بايد از خواسته شخصي به خاطر خانواده گذشت.
دختري كه زني براي زندگي است مي داند گاهي بايد براي خانواده فداكاري كند.

13.او خودخواه نيست

گاهي ازدواج به معني فدا كردن يكي از آرزوها براي خانواده يا فرد مقابل است. همسر مناسب شما گاهي آماده است به خاطر شما از آرزويش بگذرد.

14.او از شما انتظار ندارد هميشه قوي باشيد

يكي از خصوصياتي كه يك زن را يك همسر خوب مي كند اين است كه آسيب پذيري و انسان بودن شما را بپذيرد. وقتي در برابر او روي نرم خود را نشان مي دهيد يا حتي از شدت مشكلات گريه مي كنيد شما را قضاوت نكند.

15.او در اتاق خواب تمايل به امتحان كارهاي جديد دارد.

صميميت جسمي در ازدواج بسيار مهم است. وقتي سالها با كسي ازدواج مي كنيد نگه داشتن عشق اوليه كار سختي است دختري با خصوصيات همسري در انجام كارهاي جديد در اتاق خواب با شما همراهي مي كند  چون مي خواهد حس تازگي اوليه را در ازدواجتان زنده نگه دارد.

16.او با مادر شما كنار مي آيد يا حداقل تلاشش را مي كند كه كنار بيايد.

بسيار مهم است كه با كسي ازدواج كنيد كه با مادرتان ارتباط خوبي دارد. مگر اينكه بخواهيد دائم در حال آرام كردن جنگ هاي بين مادرتان و همسرتان باشيد. كلا اينكه دختر مورد علاقه شما با خانواده تان خوب كنار مي آيد نشانه خوبي است.

مقاله مرتبط: پنج سياست در برابر دخالت هاي خانواده همسر

17.مي توانيد با او سازش كنيد.

با كسي كه از هيچ خواسته اي كوتاه نمي آيد نمي توانيد ازدواج موفقي داشته باشيد. او بايد بداند گاهي بايد از خواسته خودش كوتاه بيايد. در جهت خواسته شما حركت كند. به جاي اينكه دائم انتظار داشته باشد كه شما تسليم خواسته هايش شويد.

18.او روياهاي شما را باور دارد

زني كه خصوصيات همسري دارد از شما نمي خواهد تا به خاطر او از روياهايتان دست بكشيد او مي خواهد كه شما به روياهايتان برسيد.

19 . كار شما براي او هم اهميت دارد.

وقتي زن درستي براي ازدواج پيدا كرديد. همان اندازه كه به كار خودش اهميت مي دهد. به كار شما هم اهميت مي دهد چون مي خواهد به عنوان يك تيم موفق باشيد.

20.او مي داند شما چه زماني به تنهايي نياز داريد.

ازدواج يعني به اشتراك گذاشتن زندگي با همديگر. ولي اين به اين مفهوم نيست كه شما دو نفر نياز به زمان هاي تنهايي و سرگرمي هاي جداگانه نداريد. اگر دختر مورد علاقه شما به شما امكان سپري كردن وقت براي خودتون يا گذراندن وقت با كارهاي مورد علاقه تان را مي دهد. اين يعني او يك همسر مناسب است.

او به موضوع مورد علاقه شما اهميت مي دهد.
زني براي زندگي به موضوعات مورد علاقه شما علاقه نشان مي دهد تو ذوق شما نمي زند.

21.او به موضوعات مورد علاقه شما علاقه نشان مي دهد.

شايد مثلا او اصلا به فوتبال علاقه مند نباشد. ولي حداقل تلاش مي كند در مورد آن مطالبي ياد بگيرد. يا وقتي شما در آن صحبت مي كنيد گوش دهد.

22.شما دو نفر ارزش هاي مشتركي داريد

لازم نيست در همه موضوعات دقيقا يكسان فكر كنيد. ولي لازم است ارزش هاي مشتركي داشته باشيد. به عنوان مثال اگر يكي از شما علاقه مند به داشتن بچه باشد و ديگري علاقه اي به داشتن بچه نداشته باشد دچار مشكل خواهيد شد.

23.او به شما اجازه تصميم گيري مي  دهد.

در ازدواج زوج ها بسياري از تصميمات مهم را با هم مي گيرند. ولي برخي تصميات فردي هم نياز است گرفته شود. اگر او نمي خواهد در تمام تصميمات نظرات خودش را به شما ديكته كند. پس يك همسر مناسب است.

24.او مسئوليت ها را با شما تقسيم مي كند.

يعني در ازدواج شما همسري نياز داريد كه بخشي از مسئوليت ها را قبول كند. نه اينكه دختري مضطرب باشد و فقط به شما تكيه كند. يا كنترل همه جانبه زندگي مشتركتان را به دست بگيرد.

25.وقتي با او صحبت مي كنيد احساس مي دهيد گوش مي كند.

وقتي از شما مي پرسد روزتان چطور بوده و جواب مي دهيد او با دقت مي شنود و صادقانه جواب مي دهد.

26.او توانايي صحبت هوشمندانه را دارد.

ازدواج به معني پير شدن با كسي است كه بتواند با صحبت هاي هوشمندانه صميمت را سالها زنده نگه دارد. دختر مورد علاقه شما بايد توانايي گفتگو در مورد مسائل مهم را داشته باشد. نه اينكه فقط از مسائل بي اهميت مثل آخرين مد لباس صحبت كند.

27.او از نظر جسماني مهربان است.

دوست دارد بوسيده شود در آغوش گرفته شود و خودش هم اهل ابراز محبت است. يك همسر خوب از نشان دادن صميمت فيزيكي در ازدواج نمي ترسد. 

28.او قادر به برقراري ارتباط كلامي خوب است.

او مي تواند مثبت باشد، تعارض ها را مديريت كند بدون اينكه حالت دفاعي به خودش بگيرد و البته منظور خود را واضح بگويد. در اين صورت دختر مورد علاقه شما يك همسر خوب است.

29.او باملاحظه است

مطمئنا خوب است گاهي همسرتان را لوس كنيد. ولي او هم بايد گاهي شما را لوس كند. كارهايي مثل دعوت شما به يك شام خوب، خريد كادوي دلخواهتان را انجام دهد.

30.در دل خودتان احساس مي كنيد او يكتا است.

اگر با در نظر گرفتن مطالب بالا متوجه شده ايد او فرد مناسب شما است. نمي توانيد زندگي را بدون او تصور كنيد. به احتمال زياد فرد درست است.

مطلب پیشنهادی

چطور قلب يك دختر خجالتی را بدست اوريم

چگونه قلب یک دختر خجالتی را به دست آوریم

عاشق یک دختر خجالتی شدن می تواند گیج کننده باشد. او احتمالاً زیاد صحبت نمی …

جلسه آشنايي

چطور براي جلسه آشنايي و خواستگاري آماده شويم؟( دختران)

جلسه آشنايي، به خصوص اولین قرار جلسه، می تواند یک تجربه اعصاب خردکن و ناخوشایند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *