بایگانی برچسب: والدين كمالگرا

اثرات كمبود محبت در كودكي در تصميمات دوره بزرگسالي

والدين مستبديا والدين سهل گير يا والدين خود شيفته و والدين غايب مي توانند باعث آسيب كمبود محبت به كودك خود شوند.

 برخلاف اثراث غفلت فيزيكي از كودك اكه سريع قابل مشاهده است و نسبت به آن عكس العمل نشان داده مي شود. اثرات كمبود محبت در دوران كودكي خيلي وقت ها ناديده گرفته ميشود. چون اين اثرات خيلي  وقت ها در دوران كودكي خودشان را نشان نمي دهند بلكه در بزرگسالي …

توضیحات بیشتر »