بایگانی برچسب: زل زدن يك مرد

“زل زدن به يك زن “براي يك مرد چه معنايي دارد؟

زل زدن به يك زن چه معنايي دارد

ممكن است در شرايطي قرار بگيريد كه مردي به شما زل بزند. بعد از خودتان بپرسيد” براي چي به من زل زده است”. براي دليل زل زدن يك مرد به يك زن احتمالات مختلفي وجود دارد. تا زماني كه خود مرد زبان باز نكند نمي توان با قاطعيت گفت هدفش …

توضیحات بیشتر »