بایگانی برچسب: دوستي يك طرفه

پايان دوستي

برخلاف روابط عاشقانه كه سخت و پر از چالش است انتظار داريم كه روابط دوستانه و دوستي ها آسان و هميشه خوشايند باشند. دوستي براي زندگي آسانتر و باكيفيت تر ما ضروري است.

برخلاف روابط عاشقانه كه سخت و پر از چالش است انتظار داريم كه روابط دوستانه و دوستي ها آسان و هميشه خوشايند باشند. دوستي براي زندگي آسانتر و باكيفيت تر ما ضروري است. كساني كه دوستان نزديك دارند عمر طولاني تري سپري مي كنند و در طول زندگيشان شادتر هستند. …

توضیحات بیشتر »