بایگانی برچسب: ترحم

چگونه ترحم نسبت به خود را متوقف كنيم

عریف ترحم نسبت به خود فضای ذهنی منفی است که وقتی احساس ضعف می کنیم می توانیم وارد آن شویم.

وقتی در شرايط سخت زندگي هستيم، به راحتی می توانیم در افکار منفی غرق شویم. ما در حال مبارزه هستیم در حالی که دیگران شکوفا می شوند و ما در ناامیدی غرق شده ايم احساس تنهایی می کنيم. این انزوای درک شده تنها باعث افزایش احساسات منفی مانند ترحم نسبت به خودمان می شود.

توضیحات بیشتر »